منابع تغذیه هواپیما

انواع منابع تغذیه هواپیمایی نظامی و هوافضا

تجهیزات هواپیما سازی و هواپیماهای نظامی باید به حداکثر استانداردهای مهندسی طراحی شوند. منابع تغذیه ای که رادار دقیق و تجهیزات ناوبری را اجرا می کنند باید در هر شرایط کاری قابل اعتماد و سازگار باشند.
متین الکترونیک طراح MET تامین کننده انواع منابع تغذیه هواپیمایی در حوزه نظامی و هوافضا شامل انواع  DC-DC Converter , Single phase Inverter , 3 Phase Inverter می باشد.

استاندارد MIL-STD-704

استاندارد MIL-STD-704 ، یک استاندارد نظامی می باشد که مشخصات قابل قبولی را برای منابع تغذیه هواپیمایی ارائه شده به ترمینال های ورودی تجهیزات به کار رفته در کاربرد های هواپیمایی و هوافظا تعیین میکند. این استاندارد ضروریاتی را در مورد عملکرد ، سازگاری ، استفاده از توان و تست را برای تمامی سیستم های تک فاز و سه فاز ارائه می دهد. در میان تمامی ملاحظات زمانی که منبع تغذیه استاندارد MIL-STD-704 را شامل میشود باید ضروریات تغییرات ورودی کنترل شده ، حداکثر اعوجاج مجاز ، محدودیت های قابل قبول برای ولتاژ ، وضعیت کاهش ولتاژ و تغییرات مجاز دما را رعایت کند.

متین الکترونیک طراح آماده طراحی و ساخت منابع تغذیه هواپیمایی با استفاده از استاندارد های روز دنیا جهت تامین نیاز های داخلی کشور می باشد.