محصولات سفارشی

محصولات DC_DC و AC_DC متین الکترونیک طراح جز بیشترین سفارشات مشتریان ما می باشد. از جمله کاربرد های این محصولات در حوزه های ارتباطات مخابراتی ، تجهیزات ارتباط از راه دور ، سیستم های نظامی و دفاعی ، تجهیزات رادار و هواپیماها می باشد.

ساخت منابع تغذیه سفارشی تخصص ماست.

از جمله منابع تغذیه سفارش ساخته شده توسط متین الکترونیک طراح :

  • Power Supply 50Kv 50mA
  • Power Supply 270v 600W
  • Power Supply 12v 80A
  • Power Supply 5V 40A
  • Power Supply 200v 10A (2KW)
  • Smart Power Supply 180W
  • Power Supply Rack Mount 27v 40A
  • DC-DC Converter multiple output (9v-5A & 6v-5A)