کنترل توان AC

ولتاژ ورودی : 110 ~ 220Vac

حفاظت ها :

  • ورودی ها : over voltage , under voltage , over current
  • خروجی ها : over current , over voltage
  • دما
  • بدون نیاز به اتصال زمین
  • جرقه

گزارش : input and output current and voltages , faults

ارتباط : LAN

همراه با GUI برای کنترل و مانیتوریتگ

کنترل توان ac